VOLONTÄR: Infrastruktur.

Som ansvarig för området, boende och föreläsningar ser du till att samtliga deltagare kommer på plats med boendet samt att samtliga föreläsare får det stöd de behöver.

Två veckor innan.

Mat räknas in för 200 personer.
Kartor räknas in 250 kartor.
Banderoller och vepor kontrolleras.
Sängar räknas in.

Måndag

Området är ordentligt städat. Inget bråte ligger framme.

Tisdag

  • Eventifiering av FriluftsByn.
  • Skiss på After-Hike i Bygdegården
  • Skyltar på plats för att kunna skriva på dem.
  • Inräkning av allt material.
  • 17:00: Eventklart.

Onsdag

08:00: Tejpa sängplatser
10:00:
 Rundvandring på området.
12:00: Sängplatser till volontärer och företag utställda med namn på säng.
13:00: Tejpa platser i Bygdegården
16:00: Hämta t-shirts Intersport. (Jesper)
17:00: Vi öppnar i FriluftsByn.
Eldar brinner, marschaller längst vägen. Fotogenlamporna lyser.
18:00 – 21:00: Håller området snyggt och städat. Hjälper till att plocka undan och ser till att det flyter på i Mat, Kiosk och Incheckning. Hjälper till där det behövs.
18:00: Servicehuset
17:00 – 22:00: Kiosken– Victor och Jesper (Anna)
17:00 – 22:00: Köket – Maja, Christian och Linnea. (Anna)
21:00: Servicehuset.
22:00: Vi stänger området. Städar rent.

Torsdag

07:30: Victor – Eldarna brinner i FriluftsByn.
09:00: Bära ner vattendunkar/thermos till Bygdegården
10:00 – 11:00: Städ Servicehus.
12:00 – 13:00: Tar med två flaggor och åker före till start för att sätta upp flaggor och göra ordning start.
16:00: Går ut i fält.

Fredag

10:00 -11:00: Iordningställande av After-Hike
11:00-13:00:
 Bila ut mat, eld ut och bära ner till Kälsviken/Entré Syd.
Eventifiering, banderoller och eld.
15:00: Klart vid Kälsviken.

Lördag

08:00: Hämta bröd Docksta bageri – hamburgerbröd till bygdegård. Övrigt bröd till Toppen.  
09:00:
 Iordningsställande målgång samt matta i Toppstugan.
15:00 – 17:00: Inlämning Snöskor