Deltagande på egen risk

Höga Kusten Vinter Classic är en fantastisk upplevelse. Men äventyret ställer krav på ditt egna omdöme. Genom att betala anmälan godkänner du även att deltagande sker på egen risk, att du kommer förberedd till äventyret och att du agerar aktsamt och lyssnar till arrangören under äventyret.  

1) Jag förstår att deltagande sker på egen risk.

Genom att betala anmälan till Höga Kusten Winter Classic intygar du att du har förstått de säkerhetsregler som gäller för Höga Kusten Winter Classic och att du kommer att följa dessa. Du är medveten om att det finns en skaderisk i denna aktivitet och accepterar den risken. Genom anmälan accepterar du även att arrangören inte ansvarar för skada på utrustning eller personskada som eventuellt åsamkas under deltagandet. Du accepterar även att arrangören har all rätt att avvisa personer som kan vara en fara för sig själva eller för andra utan att dessa personer kan påräkna sig någon ekonomisk kompensation. Du ansvarar själv för att väga in riskerna vid kända sjukdomar och skador.

2) Jag förstår att jag måste förbereda mig.

Du behöver inte vara erfaren vintervandrare för att följa med på Höga Kusten Winter Classic. Du behöver däremot förbereda dig. Om samtliga deltagare kommer förberedda kan arrangören ägna tid och uppmärksamhet åt oförutsedda händelser under vandringen istället för att hjälpa deltagare som brustit i förberedelser. För att säkerställa att du kommer klara Höga Kusten Winter Classic rekommenderar vi att du har vandrat åtminstone 40 kilometer med den utrustning du ska bära med dig. Ge dig ut på en 10 kilometervandring därefter två 15 turer och notera hur kroppen reagerar. Du bör även ha gjort dig helt bekväm med att sätta upp det tält du tänker bära med dig. Vi skulle även starkt rekommendera åtminstone en tältnatt om vintern, då kommer du undvika de mest basala misstagen första natten och få en bättre sömn.

3) Jag förstår att jag behöver vara aktsam.

Höga Kustens natur är fantastisk, men även utmanande. Att vandra några kilometer i Höga Kustens branta terräng är allt annat än de kilometrar du avverkar på löpbandet eller i innerstan. Därför kommer du säkerligen bli utmattad och trött i benen. När denna trötthet infinner sig, se till att ta det lugnt. Framförallt vid Slåttdalsskrevan och Slåttdalsberget där bergen har upp till 80 meter lodräta stup. Även om snön är jämn är marken inunder allt annat än jämn.

4) Jag kommer bära obligatorisk utrustning.

För din egen och andras säkerhets skull behöver du bära med dig obligatorisk utrustning.
Läs mer: Obligatorisk utrustning >>

5) Jag förstår att jag måste lyssna till arrangören.

Genom att delta i äventyret förstår du vikten av att lyssna till arrangören och följa den rutt som gäller för Höga Kusten Winter Classic. Höga Kusten har en fantastisk natur men här och var döljer sig raviner och stup som är svåra att upptäcka efter mörkrets inbrott. Därför måste du följa rutten. Arrangören har all rätt att avvisa personer som visar sig komma oförberedda och/eller är en fara för sig själva eller för andra. Detta utan att dessa personer kan påräkna sig någon ekonomisk kompensation. Du ansvarar själv för att väga in riskerna vid kända sjukdomar och skador. Om du bestämmer dig för att inte slutföra Höga Kusten Winter Classic måste du informera en funktionär vid någon av snöskovandringens checkpoints eller ringa det nummer du får vid incheckningen.

Vi hoppas att denna information inte skrämmer dig från att delta. Vi hoppas istället att denna information ska säkerställa att vi kan få en så härlig upplevelse som möjligt.